Nyhetsbrev våren 2020

Extrainsatser för att möta Covid-19

Just nu arbetas det för högtryck för att lösa det ökade trycket på vården i och med coronavirus Covid-19. Det finns många digitala lösningar som kan vara till hjälp. Den enklaste och mest relevanta lösningen vi har på plats idag är förmodligen distansmöten via video. Då kan du fortsätta träffa dina patienter, oberoende på var du eller dina patienter befinner sig. Samtidigt vill vi slå ett slag för internetbehandling, som också är ett fullgott alternativ till sedvanlig psykologisk behandling.

Kom igång med distansmöten!

Videomöten kan ni använda för att fortsätta träffa era patienter i de fall där det inte krävs fysisk kontakt. Det finns två upphandlade tjänster: Skype för Företag och Mitt Vårdmöte.

Vilken tjänst ska vi välja?

Skype för Företag: ett system som är inte utvecklat för att användas vid behandling, men det går att göra, så länge patienten får länken på ett säkert vis. Inom VGR ska det ske genom 1177 Vårdguiden. Skype för Företag har några fördelar gentemot Mitt vårdmöte. Till exempel är det enkelt för en enskild medarbetare att starta upp möjligheten att börja med behandling via video, resten av mottagningen som du arbetar på behöver inte vara med. Skype är också att föredra om du behöver koppla på tolk, samt om deltagarna vill vara anonyma (till exempel i större grupper).

Mitt vårdmöte: en lösning som rent tekniskt skapar en virtuell mottagning. Du bokar in patienten i en kalender, varpå patienten får ett sms med länk direkt till videomötet när det är dags. Patienterna kan få kontakt med dig via meddelanden eller bokningsbara tider. Det gå även att skicka formulär, visa och ta bilder, samt sätta upp drop-in väntrum och mycket mer. Systemet utvecklas hela tiden.

Hur kommer vi igång med distansbehandling via video?

Börja med att läsa de snabbguider som vi har tagit fram tillsammans med eSomatikenheten som du hittar här.

Nu finns det även en webbaserad utbildning som du kan gå i Mitt vårdmöte. Den tar ungefär en timme att gå, och du hittar den här. Alla som arbetar inom VGR har tillgång till utbildningen.

Om du arbetar inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och känner att du vill öva tillsammans med oss på ePsykiatrienheten erbjuder vi utbildning både i Skype för Företag och Mitt vårdmöte. Du får möjlighet att själv testa att komma igång med distansmöten och ställa frågor. Vi hjälper även din enhet att sättas upp mot Mitt vårdmöte om det inte redan är gjort.

Kontakta din representant på ePsykiatrienheten, så sätter vi upp en tid som passar dig.

Tips – tänk på detta för goda förutsättningar

Vi tipsar gärna om denna video också där du får tips om vad du ska tänka på för bästa förutsättningar, med tips om ljussättning, avstånd till kameran, mikrofon och var på skärmen du ska lägga videon på den du pratar med. En mycket sevärd snabbguide, framtagen av Johan Edbacken på Psykologpartners.

Internetbehandling

2019 pilottestade vi internetbaserad behandling vid insomni på tre mottagningar inom vuxenpsykiatrin på SU. Då gruppen som genomgått behandlingen var liten kan vi inte med säkerhet uttala oss om behandlingseffekt, men på gruppnivå har patienterna förbättrats signifikant avseende såväl sömnproblem och symtom på depression!

Vid piloten intervjuades patienter och behandlare om behandlingsinnehållet vilket ledde till en del finjusteringar och förbättringar, och en uppdaterad version är nu igång. Vi har även kopplat behandlingen till SibeR, Svenska internetbehandlingsregistret, vilket kommer att underlätta för framtida förbättringsarbete och utvärderingar.

Nu fortsätter vi att sprida behandlingen till fler mottagningar inom vuxenpsykiatrin på SU. De mottagningar som just nu arbetar med att implementera behandlingen är Äldrepsykiatrisk mottagning (Psykiatri kognition och äldrepsykiatri), Nordhemskliniken (Beroende) samt Psykiatrimottagning Väster (Psykiatri Affektiva). 

Kontaktpersoner: Josefin Kadesjö Banck och Mikael Mide

Samverkan

Vi är mycket glada över påbörjat samarbete med verksamhet Neurologi, Psykiatri och Habilitering (NPH), där bland annat BUP ingår. Vår samverkanskontakt är Madeleine Eriksson, som är verksamhetsutvecklare på NPH. Hon utgår från vårt kontor en dag i veckan och är med på våra planeringsmöten. Under den relativt korta tid hon varit med oss har vi redan märkt att det leder till en rad samverkansfaktorer, nya projekt har initierats och det är tydligt att vi har nytta av varandra kompetensmässigt.

Digitala tips

Använder ni den digitala kalendern i Outlook? Har ni svårt att hitta tider för gemensamma möten? Ett tips från oss är att om en tid inte passar dig, så kan du använda dig av funktionen “Föreslå ny tid” direkt i Outlook. Då undviker ni dubbelbokningar och all information från första bokningen följer med.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *