Nyhetsbrev höst/vinter 2019

Nya projekt på horisonten

Digitala stöd i Psykosprocessen

Under hösten har ett samverkansprojekt inletts mellan Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH) samt Region Stockholm, Region Västra Götaland, Region Gotland och Wemind i Stockholm.

Syftet med projektet är att skapa ett sammanhållet digitalt stöd i vårdprocessen för patienter med psykossjukdom. Stödet kommer att utvecklas och medieras med hjälp av Stöd och behandlings tekniska plattform. Eventuellt kommer en del av stödet testas och utvärderas på någon av öppenvårdsenheterna inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Christian Colldén sitter i styrgruppen för projektet och Linda på ePsykiatrienheten är lokal samordnare för projektet. 

Kontaktperson: Linda Wesén

Uppdatering om pågående projekt

Mitt vårdmöte

Psykos öppenvård Hisingen är först ut med att komma igång med systemet “Mitt Vårdmöte”. I Mitt Vårdmöte kan du som vårdpersonal ha möten med dina patienter via video på ett patientsäkert sätt. Systemet har mycket funktionalitet kopplat till administrationen kring videomöten såsom drop-In väntrum och bokningsbara tider. 

Psykos öppenvård Hisingen har under våren arbetat strukturerat och målmedvetet med att komma igång och är nu först ut inom psykiatrin att använda lösningen. Vi vill passa på att gratulera dem och ser fram emot utvärderingen av deras förändringsresa. Flera andra enheter är i full gång och testar systemet internt. Hör av dig till oss på ePsykiatrienheten om din enhet också vill komma igång med videomöten via “Mitt vårdmöte”. 

Kontaktperson: Linda Wesén

Digital hälsokontroll

Under våren och sommaren fick samtliga patienter, inskrivna ett år eller mer, vid fem basmottagningar inom VO Psykiatri Affektiva möjlighet att genomföra en digital hälsokontroll. Detta innebar att patienterna fick skatta sin somatiska hälsa och sina levnadsvanor i ett formulär via 1177 Vårdguiden. Syftet med hälsokontrollen är att psykiatripatienter ska uppmärksammas avseende sin somatiska hälsa och vid behov söka vård, något som kan förbättras om vi inom psykiatrin hjälper dem med detta. Omkring 4000 patienter har berörts av detta och ca 30% av dem har hittills genomfört digital hälsokontroll.I projektet har vi dessutom skapat en robot (RPA, Robotic Process Automation) som effektiviserar administrationen kring digital hälsokontroll. Roboten hjälper oss att “skicka ut” hälsokontrollen till de tusentals patienterna och den gör även påminnelser till de som ännu inte genomfört den. I projektet arbetar vi just nu också för att roboten ska kunna registrera patientens svar på hälsokontrollen i journalsystemet Melior liksom registrera besöket i ELVIS.

Projektet är ett samarbete mellan huvudsakligen Psykiatrimottagning Mölndal och ePsykiatrienheten.

Kontaktperson: Josefin Kadesjö Banck

Behandlingsutvärdering via 1177 Vårdguiden

Vi har tidigare nämnt att vi på olika sätt använder oss av 1177 Vårdguidens tilläggstjänst Stöd och behandlingsplattformen för olika projekt. På Psykiatri Affektiva Dagsjukvården Centrum går patienter i intensiv behandling under ett antal veckor. För att kunna jämföra patienternas mående innan behandling men direkt efter genomförd behandling samt 6 månader senare får de ett utskick via 1177 Vårdguiden där de kan besvara frågorna digitalt. En första patientgrupp har nu fått genomföra detta. Projektet har fallit väl ut då samtliga patienter som fullföljde behandlingen också genomförde de önskade utvärderingarna digitalt.

Kontaktperson: Josefin Kadesjö Banck

Internetbehandling sömn

Pilottestningen av internetbehandlingen vid sömnproblem är klar. Forskningsprojekt om deltagarnas upplevelser av behandlingen samt om implementeringen pågår nu. Kvantitativ data utifrån patienternas registreringar i 1177 Vårdguidens Stöd och Behandling har också samlats in och utvärderas. 

Utifrån detta ser vi nu över behandlingen och gör ändringar utifrån återkoppling. Den nya uppdateringen förväntas vara klar vid årsskiftet. Efter det är planen att fortsätta införandet av behandlingen på fler mottagningar.

Kontaktperson: Josefin Kadesjö Banck

Prediktera återinläggning mha Artificiell Intelligens

Vårt AI-projekt, där vi har använt maskininlärning och textanalys för att förutsäga vilka patienter inom slutenvården på Beroendekliniken som återkommer snart efter utskrivning, är nu klar i sin första fas. En första analys är gjord och vi inväntar slutrapporten från denna analys. De första resultaten visar på att algoritmen är dubbelt så bra som slumpen, och i nästa steg vill vi finslipa modellen, t ex genom att lägga till fler variabler än vad som var möjligt i första fasen, träna på fler data och/eller förträna språkmodellen. Ju mer data som finns, desto bättre trivs maskininlärningen. Vi vill även se hur algoritmen står sig mot mänskliga bedömare. Syftet med projektet är på sikt att kunna förbättra såväl bedömningar som kvaliteten på den vård som ges.

Kontaktperson: Niels Eék (projektledare Mikael Mide är föräldraledig)

Mobil dokumentation

Projektet är utvärderat och avslutat. Ett flertal enheter har börjat köpa in utrustning i form av en bärbar X360-dator med inbyggt 4G-modem till sina mobila team. Med denna dator är man uppkopplad var man än befinner sig, och kan enkelt logga in i de olika systemen via en VPN-uppkoppling. Dator, SIM-kort för mobilt bredband och VPN-åtkomst kan beställas via eKatalog.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *