Nyhetsbrev sommaren 2017

ePsykiatrienheten är en gemensam resurs för hela vuxenpsykiatrin på SU. Den startades 1/1 2017 och håller till i lokaler på Järntorget 7 plan 7.

Enhetens uppgift är att utveckla och förbättra digitala lösningar inom psykiatrin och att verka för att regeringens vision om eHälsa förverkligas i VGR. Uppdragen till enheten kommer via verksamhetscheferna för de vuxenpsykiatriska klinikerna.

Medarbetare

Ulf Sammels, enhetschef, Anna Trüschel, specialiseringspsykolog, Joacim Holmén, psykiatrisjukssköterska, Josefin Kadesjö, specialiseringspsykolog, Linda Wesén, sjuksköterska, Mikael Mide, specialiseringspsykolog, Niels Eék, specialiseringspsykolog och doktorand.

Förtydligande av uppdrag

Psykiatrirådet har beslutat att ytterligare förtydliga ePsykiatrienhetens uppdrag. Detta innebär att var och en av ePsykiatrienhetens medarbetare kommer att knytas till en specifik vuxenpsykiatrisk klinik och på så sätt tydligare finnas med i verksamhetsutvecklingen på respektive klinik. Medarbetarna kommer även att ägna en dag i veckan åt implementering av, och kliniskt arbete med, internetbaserad psykologisk behandling.

Invigning

Den 18/5 hade ePsykiatrienheten officiell invigning av sin verksamhet. Det blev en välbesökt tillställning med fina tal av Boel Mörck – områdeschef, Martin Andreasson – regionråd, Cecilia Dalman Eek – vice ordförande styrelsen SU, Ragnar Lindblad – avd.chef Vårdens digitalisering och Ann Stokland – strategiskt ledningsstöd för regiondirektören.


Internetbehandling

ePsykiatrienheten driver ett projekt tillsammans med psykiatrisk mottagning Väster inom Psykiatri Affektiva som syftar till att implementera och utvärdera psykologisk behandling över internet till ett urval av patientgruppen. I nuläget pågår kartläggning av vilken patientgrupp som skulle lämpa sig för en första pilot på mottagningen. Denna pilotstudie syftar till att undersöka om  en specifik internetbehandling kan hjälpa patienter inom en öppenvårdspsykiatrisk verksamhet, men även vilka utmaningar som uppstår vid implementering av en sådan behandling på en öppenvårdspsykiatrisk mottagning.

Forskning

ePsykiatrienhetens Niels Eék har inlett ett forskningsprojekt i samarbete med Nordhemskliniken, där internetbehandlingen ePlus testas för personer med alkoholproblem. Studien involverar flertalet av ePsykiatrienhetens medarbetare som bedömare och behandlare. Besök studiens hemsida för mer information.

Utvärdering av pilotprojekt med 1177 Vårdguiden

Pilotprojektet kring anslutning av app till Nationella stöd och behandlingsplattformen är nu avslutat och en utvärdering är gjord av Per Axbom som arbetar på 1177. Utvärderingen kommer ligga till grund för beslut om fortsatt utveckling av mobilapplikation. 1177 kommer att fatta ett beslut kring hur man ska gå vidare i projektet i juni.

Objektspecialist Stöd och Behandling

Under våren tilldelades Anna Trüschel, en av ePsykiatrienhetens medarbetare, rollen som objektspecialist för införande av den Nationella Stöd- och Behandlingsplattformen i VGR. Detta innebär att Anna kommer arbeta aktivt med att implementera plattformen i hela VGR, inklusive psykiatrin.

Nytt forum för ePsykiatrifrågor

Under våren har det på initiativ av ePsykiatrienheten skapats ett nätverk med representanter från samtliga vuxenpsykiatriska kliniker som syftar till att utbyta erfarenheter samt att sprida sina projekt inom området eHälsa. Gruppen går under namnet ”Nätverket för ePsykiatri”. Nätverket har en kanal på Yammer som man kan ansluta sig till om man vill veta mer. Kontakta oss så bjuder vi in er.