Tutorials

Lär dig hur du skickar SMS via Outlook

OBS! Videorna är fortfarande i ”beta-stadie” och kan vara ofullständiga. Om du hittar några fel, vänligen maila Linda Wesén, så samlar hon ihop era synpunkter och uppdaterar videorna.

De flesta känner säkert till hur enkelt det är att skicka SMS genom vårt bokningssystem Elvis. Dessa skickas iväg 48 timmar innan bokat besök. Ifall du vill kunna skicka en annan tidpunkt, till en hel grupp av personer eller kanske till personer som du vet kommer att komma på obokade besök, så finns det en enkel och smart lösning för att göra just det: Du kan skicka SMS via mailklienten Outlook.

I den första videon lär du dig hur man skickar SMS på ett enkelt och säkert vis genom Outlook.

I den andra videon lär du dig hur du skickar tidsinställda SMS – användbart t ex ifall du vill skicka till dagens inbokade patienter. Tips: Lägg in sms-påminnelsen i samband med att du skriver journalanteckning från föregående tillfälle, så behöver du inte tänka på det på morgonen. Ni bestämmer själva vilken tidpunkt SMS:et ska gå iväg.

I den tredje videon (som inte är klar än) kommer du att lära dig hur du skickar till en hel grupp av personer samtidigt – användbart t ex ifall du har en gruppbehandling där du vill påminna alla om nästa grupptillfälle.

I den fjärde videon får du lära dig hur du installerar Outlook för första gången, ifall du inte redan har det. Kom ihåg att den enklare funktionen att endast skicka SMS (första videon) fungerar i webbversionen också, men ifall du vill skicka t ex tidsinställda SMS så behövs den installerade versionen av Outlook. Har du inte licens? Prata med din närmsta chef!