Videomöten

Videomöten med patienter och kollegor

  • Det finns möjlighet att använda videosamtal i möten med såväl kollegor som patienter
  • De kan användas för vårdplaneringar, SIP-möten, samt enskilda möten med patienter
  • Sparar restid
  • Förenklar att hitta tider för flerpartsmöten
Yttersta målet

Att avdelningar och mottagningar inom Sahlgrenskas vuxenpsykiatri ska ha möjligheten att använda videosamtal i möten med patienter


I de flesta fall genomförs idag vårdplaneringar och SIP:ar genom fysiska möten som involverar flera parter. Detta innebär omfattande planering och restid för flera personer. Genom att använda sig av videosamtal kan flera parter delta i dessa möten utan att fysiskt närvara, vilket kan underlätta planering och minska onödig restid. Videsamtal kan även användas i enskilda möten med patienter, och kollegor.

Flera möjligheter

Det finns idag två olika sorters lösningar för att initiera videomöten. Visiba samt Skype for business. I korthet kan man säga att Visibas lösning erbjuder ett helt nytt system för att administrera vården via videomöten. Skype for business lämpar sig bättre för enstaka videomöten samt möten mellan vårdpersonal där patienten inte är med.

Visiba, är ett nyligen upphandlat system som ursprungligen utformades för Närhälsan Online. Systemet är användarvänligt och har ett överskådligt gränssnitt. Med hjälp av detta kan läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal boka och genomföra videobesök. Det går även att skapa digitala drop in-väntrum samt möjliggöra att patienterna själva kan boka in sig på en viss typ av besök. Systemet ger en tydlig överblick över bokade möten via en digital kalender.

Skype for business, finns installerat i alla VGR-datorer kan användas för videosamtal med patienter samt personal, förutsatt att han förhåller sig till vissa riktlinjer.

ePsykiatrienheten bistår med implementeringsstöd, för att komma igång med videosamtal

Kontaktperson

Linda Wesén, ePsykiatrienheten

linda.wesen@vgregion.se

0700—82 57 34