Mobil dokumentation

Åtkomst till journal och patientadministrativa system på mobil eller surfplatta via fjärrskrivbord. Pilotprojekt på fem mobila team inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

  • Kan öka patientsäkerheten genom att personalen har tillgång till aktuella patientuppgifter på plats.
  • Kan öka effektiviteten då man slipper restid till en fast dator för att läsa/skriva i journalen.

Yttersta målet
Mobil åtkomst till journaluppgifter och patientadministrativa system minskar vårdpersonalens administrationstid samt stärker dem i mötet med patienten.
 

Med hjälp av en app kan användare koppla upp sig på sin surfplatta, telefon eller dator till ett så kallat fjärrskrivbord utan att befinna sig i ett VGR-nätverk. Inget SITHS-kort eller dator med VPN uppkoppling krävs.

Fjärrskrivbordet ”speglar” en vanlig VGR-dator och användaren får tillgång till alla program, applikationer, databaser och mappar som man vanligtvis når via sin vanliga dator. Detta inkluderar bland annat Melior, Elvis och LabBest. Projektet syftar till att utvärdera hur personal som

arbetar inom de mobila teamen på SUs psykiatriska verksamheter upplever möjligheten att läsa och skriva i journalen vid hembesök.

Titta på videon för att se hur det ser ut när man använder sig av lösningen på iPad

Kontaktperson

Joacim Holmén, ePsykiatrienheten

joacim.holmen@vgregion.se

0700-822218