Internetbehandling vid spelberoende

Ny mottagning för spelberoende startas våren 2019 inom Sahlgrenska Beroendekliniken

  • Enheten har ett regionalt upp-tagningsområde
  • Behandling av spelberoende över internet kommer att er-bjudas
  • Internetbehandlingen kommer att utvärderas i ett kliniskt forskningsprojekt
Yttersta målet

Att alla oavsett var man bor i region-en enkelt ska få tillgång till kvalitets-säkrad behandling för sitt spelberoende


Spelberoende är ett vanligt problem, 2 % av den svenska befolkningen upp-skattas vara så kallade problemspelare, och 0,4 % har ett spelberoende. Detta beroende leder till stora konsekvenser för den drabbade och deras anhöriga. Ofta leder det till svåra ekonomiska problem, problem i relationer, försämrad psykisk hälsa och till och med till ökad grad av självmordsförsök.

Våren 2019 öppnar en ny mottagning för spelberoende inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets beroendeklinik. Enheten har ett regionalt upptagningsområde, och det är därför viktigt att alla patienter ges möjlighet till god vård oavsett geografiskt avstånd.

En internetbaserad behandling för spelberoende kommer att erbjudas från det att mottagningen öppnar. Behandlingen har tidigare utvärderats i ett antal forskningsstudier med lovande resultat.

De patienter som deltar i behandling via internet kommer också att ingå i ett forskningsprojekt där behandlingen utvärderas. På detta sätt kan kvalitetssäkrad behandling erbjudas på ett smidigt sätt oavsett geografiskt avstånd.

Kontaktperson

Mikael Mide, ePsykiatrienheten

mikael.mide@vgregion.se

0700—82 51 94