Internetbaserad sömnbehandling, utveckling

Sammanfattning
  • Evidensbaserad behandling av sömnlöshet över internet
  • Fler får tillgång till behandling
  • Behandling kan genomföras när och var det bäst passar patienten
  • Behandlingen skapad särskilt med vuxenpsykiatriska patienter i åtanke

Yttersta målet

 Att kunna erbjuda evidensbaserad behandling för sömnlöshet till fler


Sömnlöshet är ett mycket vanligt problem och förekommer hos 11% av den svenska allmänbefolkningen. Störningar av sömnen ingår också som komponent i flertalet psykiatriska tillstånd. Trots detta erbjuds sällan långsiktigt verkande behandlingar för sömnlöshet i specialistpsykiatrin. Det är därför angeläget att kunna öka tillgången till långsiktigt fungerande behandlingar vid sömnstörningar, som kan nå en stor andel patienter inom specialistpsykiatrin.

Internetbaserade behandlingar har tidigare visat sig vara effektiva för behandling av sömnlöshet, men kan samtidigt vara krävande och lägger stort ansvar på patienten. Målet med detta projekt är att utveckla en internetbaserad behandling för sömnlöshet som är enkel att ta till sig och arbeta med, och som vid behov kan anpassas till olika patientpopulationer. En behandling över internet gör det möjligt att erbjuda evidensbaserad behandling till fler, och ger dessutom andra fördelar såsom möjlighet för patienter att arbeta med behandlingen när och var de vill, utan att behöva komma in till mottagningen.

Behandlingen är klar och pilottestning pågår
Kontaktperson

Anna Trüschel, ePsykiatrienheten

anna.truschel@vgregion.se

0700 – 825481