Hemuppgiftsstöd

Digitalt behandlingsstöd vid psykoterapi

I psykoterapi ges ofta hemuppgifter som redovisas på pappersblanketter, att omvandla dessa till en digital lösning kan innebära flera fördelar:

  • Minskad pappershantering för patient och behandlare
  • Lättare för patienten att ha hemuppgifterna med sig ”på fickan”
  • Ett digitalt hemuppgiftsstöd kan individanpassas till specifika patienter
  • Lättare för behandlare att förbereda patientmöten när man på förhand vet hur det gått med hemuppgifterna
Yttersta målet

Att underlätta hantering och rapportering av hemuppgifter i psykoterapi


I vissa former av psykoterapuetiska behandlingar är hemuppgifter ett vanligt förekommande inslag. Dessa ges oftast mellan tillfällena då patient och behandlare träffas, och ska rapporteras in på någon form av blankett.

Ett digitalt hemuppgiftsstöd gör det lättare för patienten att alltid ha sin hemuppgift med sig, då de kan komma åt den genom till exempel sin telefon. Ett sådant stöd samlar också informationen på ett ställe, och minskar därmed risken för att papper tappas bort.

Hemuppgiftsstödet kan individanpassas till patienternas behov. Då även patientens behandlare har tillgång till hemuppgiftsstödet är det möjligt för denne att se hur det gått för patienten innan besöket, vilket underlättar förberedelser inför patientmötet.

Kontaktperson

Mikael Mide, ePsykiatrienheten

mikael.mide@vgregion.se

0700—82 51 94