Beslutsstöd LPT – Digitalisera triagerutinen

Triagerutinen på den psykiatriska akutmottagningen innefattar idag en blandning av digitala och analoga moment. Detta leder till dubbeldokumentation, och att en del information endast finns i analogt format en tid efter att patienten lämnat akutmottagningen.

  • Minskar dubbeldokumentation 
  • Informationen finns tillgänglig digitalt från början
  • Visualisering på storskärm
Yttersta målet

All information rörande patientens vårdform ska finnas i digital form direkt efter ankomst till vårdinrättningen för att kunna användas i ett digitalt beslutsstödsystem.


Med hjälp av ett digitalt triageinstrument kan onödig dubbeldokumentation undvikas och informationen finns tillgänglig att sökas ut av andra system, såsom QlikView, direkt då patienten ankommer akutmottagningen.

Personalen kan ta med sig instrumentet på valfri plattform in till patientmötet och därefter visualisera triageringsordningen på en skärm inne på expeditionen.

Det finns idag en digital version av RETTS-PSY som är det triageringsinstrument som används på den psykiatriska akutmottagningen. Detta instrument behöver dock vissa anpassningar för att kunna användas där.