Behandlingsstöd sömnskola

Digitalt behandlingsstöd för personer med sömnproblem inom beroendevården

  • Tillägg till behandling av sömn-problem som ges inom öppen–eller slutenvård
  • Hjälper patienten att lära in och repetera viktig kunskap
  • Ger stöd i att genomföra förändringar
Yttersta målet

Att patienter skall få ökad kunskap om sin sömn, samt stöd i att genom-föra beteendeförändringar


Sömnlöshet är ett mycket vanligt problem och förekommer hos 11% av den svenska allmänbefolkningen. Störningar av sömnen ingår också som komponent i flertalet psykiatriska tillstånd. Inom beroendevården är störd nattsömn vanligt också eftersom psykoaktiva substanser i sig ofta rubbar sömnen.

Ett digitalt behandlingsstöd har utvecklats i den nationella plattformen för Stöd–och behandling (SoB). Patienten kan genom att logga in i plattformen komma åt pedagogiskt material, samt få hjälp med struktur för att genomföra beteendeförändringar.

Stödet är inte tänkt som en enskild behandling i sig, utan som ett sätt för patienter att repetera och arbeta med sådant de lärt sig genom andra behandlingsinsatser. Stödet utvecklades först för Substitutionsverksamhetens Dagvårdsavdelning, men lämpar sig väl för alla avdelningar eller mottagningar inom beroendevården där man arbetar aktivt med beteendeförändringar kring sömn.

Kontaktperson

Mikael Mide, ePsykiatrienheten

mikael.mide@vgregion.se

0700—82 51 94