Våra tjänster

På ePsykiatrienheten har vi i nuläget ett antal färdiga tjänster vi erbjuder. Hör av er om något verkar intressant för er mottagning!

Mobil dokumentation

Vi erbjuder medarbetare möjligheten att läsa och skriva till journalsystemet Melior via till exempel surfplatta eller smart telefon. Du får exakt samma tillgång som om du varit vid din dator på mottagningen. Bra för t. ex. mobila team.

Läs mer.

Internetbehandling

VGR har upphandlat fem olika internetbaserade psykologiska behandlingar som vi hjälper er att komma igång med och erbjuda till patienter på er mottagning. Dessa är behandling för:

  • Depression
  • Sömnstörning
  • Ångest
  • Oro
  • Stress

Videosamtal

Vi hjälper er mottagning att komma igång med videosamtal med patienter. Kan användas för samordnad vårdplanering, SIP-möten eller enskilda patientbesök.

Behandlingsstöd

Ett digitalt behandlingsstöd är ett komplement eller stöd till den behandling patienten redan har. Det kan till exempel vara en patientutbildning, eller ett stöd som ger patienten möjlighet att arbeta vidare med sin behandling på egen hand hemma.

Vi erbjuder ett antal olika digitala behandlingsstöd:

  • Sömnskola
  • Hemuppgiftsstöd för patienter

Utöver det hjälper vi er att designa digitala behandlingsstöd enligt era önskemål.

Verksamhetsstöd

Vi kan fungera som konsulter gentemot eHälsoprojekt som pågår eller planeras inom de olika vuxenpsykiatriska verksamheterna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

I övrigt arbetar vi också med skräddarsydda lösningar utifrån era behov. Kontakta oss!