Om oss

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram

ePsykiatrienheten befinner sig organisatoriskt under beroendekliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Varje medarbetare har som uppdrag att representera enheten ute på respektive verksamhetsområde.

Projektledare

Niels Eék
Sektionsledare
Niels är leg specialistpsykolog och filosofie licentiat. Han doktorerar på Göteborgs Universitet där ämnet är internetbehandling av alkoholberoende; dels en behandling för personer med alkoholberoende och dels ett program för närstående till personer med alkoholberoende. Niels är medlem i Funktionsgrupp Digital Hälsa, där han svarar för vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Brinner för att göra psykiatrisk vård tillgänglig för alla genom internet, både preventivt och inom sjukvården.
Skicka mig ett mail.

Mikael Mide
Representant för Beroende
Mikael är leg specialiseringspsykolog och projektledare på ePsykiatrienheten. Arbetar där med projekt kring införande av internetbaserad psykologisk behandling och digitala behandlingsstöd i vuxenpsykiatrin. Har tidigare under många år arbetat som klinisk psykolog inom flertalet vuxenpsykiatriska verksamheter.
Skicka mig ett mail.

Linda Wesén
Representant för Psykiatri Psykos
Linda är sjuksköterska och arbetar som projektledare på ePsykiatrienheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Hon har mer än tio års erfarenhet av arbete inom psykiatrin, dels kliniskt men även med arbetsledande funktion. Linda går just nu en masterutbildning i hälsoinformatik och har tidigare arbetat med 3D-visualisering.
Skicka mig ett mail.

Christoffer Carlström
Representant för Rättspsykiatri och Psykiatri kognition och äldrepsykiatri
Christoffer är leg psykolog och projektledare på ePsykiatrienheten. Han arbetar bland annat med internetbaserad psykologisk behandling samt digitala beslutsstöd. Christoffer har tidigare mångårig erfarenhet av arbete i vuxenpsykiatrisk verksamhet som klinisk psykolog och utvecklingschef.
Skicka mig ett mail.

Mikael Granlund
Representant på Psykiatri Affektiva
Mikael är leg psykolog och projektledare på ePsykiatrienheten. Han arbetar med införandet av internetbaserad psykologisk behandling och utveckling av digitala hjälpmedel för att underlätta psykiatrisk vård. Mikael har tidigare erfarenhet av arbete som klinisk psykolog inom flertalet vuxenpsykiatriska verksamheter.
Skicka mig ett mail.

Josefin Kadesjö
Föräldraledig
Josefin är leg specialiseringspsykolog och projektledare på ePsykiatrienheten. Hon drivs av att skapa jämlik, tillgänglig och kvalitativ vård inom psykiatrin. Josefin har stort intresse för hur man kan närma sig dessa mål med hjälp av e-hälsa och på så sätt underlätta för både patienter och behandlare.

Madeleine Eriksson
Representant för verksamhetsområdet Neurologi, Psykiatri och Habilitering (NPH), Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus

Madeleine är verksamhetsutvecklare på verksamhetsområdet Neurologi, Psykiatri och Habilitering inom Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Område 1. Hon är i sin grundprofession barnsjuksköterska. Disputerade år 2010, är filosofie doktor och översjuksköterska. Madeleine samarbetar med ePsykiatrienheten i syfte att öka digitaliseringen inom barnpsykiatrin (BUP), men även för övriga verksamheter inom NPH.
Skicka mig ett mail.

Joacim Holmén
Joacim är psykiatrisjuksköterska med 20 års erfarenhet av klinisk psykiatri. Joacim är i dagsläget utlånad för att arbeta med Framtidens Vårdmiljö i regionalt arbete fram till 2023. När han kommer tillbaka igen kommer han att arbeta som projektledare på ePsykiatrienheten med fokus på digitaliseringsfrågor inom vuxenpsykiatrin. Joacim har tidigare arbetat med eHälsostrategiska frågor inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under flera år.

 

Besöks- och postadress 

Centrum för Digital Hälsa
ePsykiatrienheten
Kastellgatan 1, vån 3
41307 Göteborg