Om oss

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram

ePsykiatrienheten befinner sig organisatoriskt under beroendekliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Varje medarbetare har som uppdrag att representera enheten ute på respektive verksamhetsområde.

Projektledare

Niels Eék
Representant på Rättspsykiatri
Niels är leg specialiseringspsykolog och sektionsledare på ePsykiatrienheten. Han doktorerar även på Göteborgs Universitet där ämnet är internetbehandling av alkoholberoende; dels en behandling för personer med alkoholberoende och dels ett program för närstående till personer med alkoholberoende. Niels är medlem i Funktionsgrupp Digital Hälsa, där han svarar för vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Brinner för att göra psykiatrisk vård tillgänglig för alla genom internet, både preventivt och inom sjukvården.

Skicka mig ett mail.

Josefin Kadesjö
Representant på Psykiatri Affektiva
Josefin är specialiseringspsykolog på ePsykiatrienheten och drivs av att skapa jämlik, tillgänglig och kvalitativ vård inom psykiatrin. Hon har stort intresse för hur man kan närma sig dessa mål med hjälp av e-hälsa och på så sätt underlätta för både patienter och behandlare.

Skicka mig ett mail.

Mikael Mide
Föräldraledig
Mikael är leg. Psykolog och projektledare på ePsykiatrienheten. Arbetar där med projekt kring införande av internetbaserad psykologisk behandling och digitala behandlingsstöd i vuxenpsykiatrin. Har tidigare under många år arbetat som klinisk psykolog inom flertalet vuxenpsykiatriska verksamheter.

Skicka mig ett mail.

Anna Trüschel 
Representant på Beroende
Anna är leg. Psykolog, projektledare på ePsykiatrienheten och objektspecialist för införandet av Stöd och Behandlingsplattformen i VGR. Har forskat på internetbehandling via app. Har tidigare arbetat som klinisk psykolog i både primärvård och psykiatri, närmast arbetade hon som klinisk psykolog på Beroendekliniken.

Skicka mig ett mail.

Linda Wesén
Representant på Psykiatri Neuro och Psykiatri kognition och äldrepsykiatri
Linda är sjuksköterska och arbetar som projektledare på ePsykiatrienheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Hon har tio års erfarenhet av arbete inom psykiatrin, dels kliniskt men även med arbetsledande funktion. Linda går just nu en masterutbildning i hälsoinformatik och har tidigare arbetat med 3D-visualisering.

Skicka mig ett mail.

Hugo Wallén
Hugo är leg. psykolog och arbetar med strategiska framtidsfrågor för psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Detta inbegriper bl.a. Införande av olika digitala vårdlösningar och system för styrning och ledning baserat på vårdkvalitetsdata. Hugo har tidigare arbetat som chef inom Statens Institutionsstyrelse och som verksamhetschef för Barn- och ungdomspsykiatri och Vuxenpsykiatri i VGR.

Skicka mig ett mail.

Joacim Holmén
Joacim är psykiatrisjuksköterska med 20 års erfarenhet av klinisk psykiatri. Joacim är i dagsläget utlånad för att arbeta med Framtidens Vårdmiljö i regionalt arbete fram till 2023. När han kommer tillbaka igen kommer han att arbeta som projektledare på ePsykiatrienheten med fokus på digitaliseringsfrågor inom vuxenpsykiatrin. Joacim har tidigare arbetat med eHälsostrategiska frågor inom psykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset under flera år.

Forskningsassistenter

Marie Enelund Moore
Marie är psykologstudent termin 9 på Göteborgs Universitet. Hon arbetar med forskningsstudien ePlus som är en internetbehandling av alkoholberoende, där hon gör kliniska bedömningar av psykiskt mående efter 12 och 24 månader efter avslutad behandling.

 

Besöks- och postadress 

Centrum för Digital Hälsa
ePsykiatrienheten
Kastellgatan 1
41307 Göteborg