Nyhetsbrev vintern 2017

Nya projekt:

Skräddarsydd psykologisk behandling över internet

ePsykiatrienheten har i december växlat upp arbetet med att utveckla en internetbaserad psykologisk behandling för insomni. Behandlingen utvecklas utifrån aktuell forskning på området, samt med hjälp av spetskompetens från kliniker som har kunskap om specifika patientgrupper. Målet är en behandling som går att skräddarsy för att passa specifika patientgrupper.

– Är du intresserad av att arbeta med internetbaserad sömnbehandling på din mottagning, tveka inte att höra av dig!

Uppdatering om pågående projekt:

Tolkning “on demand”

Tolkförmedling väst har tagit emot synpunkter från flera olika enheter inom Sahlgrenska och kommer förhoppningsvis att erbjuda tolkning “on demand” inom en snar framtid. De har även tidigare försökt erbjuda ett snabbare och enklare sätt att boka telefontolk men de inväntar en upphandling av systemen som under flera år fått avslag. Man hoppas nu på att denna upphandling skall gå igenom och därmed få större möjlighet till att göra akuta bokningar digitalt.

Mobil dokumentation i journal

Nu rullar mobila teamet på Psykosmottagning Mölndal igång med mobil åtkomst till journal. Man kommer med hjälp av ett så kallat fjärrskrivbord få tillgång till Melior i mobila enheter. Genom denna lösning så går det att använda sig av en vanlig mobil för att läsa och skriva i journalen. Bäst fungerar det dock på en surfplatta med tillhörande tangentbord.

Efter lång tids förberedelse har nu alla tekniska bitar fallit på plats och två av medarbetarna i det mobila teamet har börjat använda sig av lösningen för att utvärdera den. Om det faller väl ut så kan man sprida detta till alla mobila enheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Är det något för er mottagning inom vuxenpsykiatrin på SU? Hör av er!

Digitalt beslutsstöd för LPT-processen

Projektet går vidare med hjälp av verksamhetsutvecklare på beroendekliniken och psykiatri affektiva. Initialt ska man hämta data från Melior, och eventuellt Elvis, för att kunna exportera dessa fortlöpande till ett Excel-dokument. Via dokumentet kan man till en början kvalitetssäkra att fattade beslut och dokumentation korrelerar i Melior. På sikt ska man även se över möjligheten att digitalisera de befintliga pappersrutinerna för att kunna skapa ett aktivt beslutsstödssystem som stöttar personalen att fatta rätt beslut i rätt tid.

Internetbehandling av alkoholberoende

Nu är rekryteringen på Nordhemskliniken avslutad och den internetbaserade behandlingen av alkoholberoende pågår för fullt, mer än hälften av deltagarna är dessutom klara med behandlingen.

AI

Artificiell Intelligens och maskininlärning är områden som diskuteras allt mer, både i ehälsokretsar och samhället i stort. ePsykiatrienheten har i slutet av december en workshop tillsammans med AI-kunniga personer från hela VGR, där syftet diskutera möjliga AI-satsningar inom psykiatrin och hur de skulle kunna genomföras på bästa sätt.

Kunskapsspridning eHälsa:

Seminarium

Den nionde februari arrangerar VGR ett seminarium om e-hälsa med fokus på det digitala vårdmötet inom psykiatri och primärvård. Medarbetare på ePsykiatrienheten kommer att hålla i två av föreläsningarna under denna dag.

Temat för dagen är:  Vård via internet, appar och beslutsstöd – vad är möjligt idag och vad kan bli möjligt i framtiden?

Detta är ett unikt tillfälle att få en inblick i hur olika enheter inom VGR arbetar med e-Hälsa idag samt vilka möjligheter det finns inför framtiden. Mer information samt anmälan hittar du om du följer denna länk.