Nyhetsbrev våren 2017

ePsykiatrienheten är en gemensam resurs för hela vuxenpsykiatrin på SU. Den startades 1/1 2017 och håller till i lokaler på Järntorget 7 plan 7.

Enhetens uppgift är att utveckla och förbättra digitala lösningar inom psykiatrin och att verka för att regeringens vision om eHälsa förverkligas i VGR. Uppdragen till enheten kommer via verksamhetscheferna för de vuxenpsykiatriska klinikerna.

Medarbetare

Ulf Sammels, enhetschef, Anna Trüschel, specialiseringspsykolog, Joacim Holmén, psykiatrisjukssköterska, Josefin Kadesjö, specialiseringspsykolog, Linda Wesén, sjuksköterska, Mikael Mide, specialiseringspsykolog, Niels Eék, specialiseringspsykolog och doktorand.

Invigning av ePsykiatrienheten

 

 

Vi planerar en invigning av ePsykiatrienheten den 18/5. En inbjudan skickas ut separat. Varmt välkomna!

Kliniskt arbete

ePsykiatrienhetens medarbetare planerar att under året påbörja kliniskt arbete ute i de olika verksamheterna, två dagar i veckan. Syftet med vårt kliniska arbete är att vara en resurs i det ordinarie arbetet, samt att med hög grad av delaktighet införa digitala lösningar på de enheter där vi arbetar. Hör gärna av er till enhetschef Ulf Sammels om ni har behov av extra resurser som samtidigt införa digitala lösningar!

App för behandlingsstöd

ePsykiatrienheten har ingått i ett projekt tillsammans med 1177 Vårdguiden för att utveckla en mobil app som ansluter till nationella Stöd- och Behandlingsplattformen (SoB), och därmed kan leverera digitala stöd- och behandlingar via smartphone. En första version av appen är nu klar och pilottestas i ordinarie verksamhet på tre mottagningar: Beroendemottagning Hisingen, Beroendemottagning Kviberg, och Psykiatrisk Mottagning Gamlestaden (PMG). Se gärna våra korta videor som beskriver SoB och Behandlingsstöd på vår hemsida.

Beslutsstöd vid LPT

ePsykiatrienheten har fått i uppdrag att ta fram förslag på ett digitalt beslutsstöd för LPT-processen. Vi gör i nuläget ett förarbete för detta i form av behovsanalys och kartläggning av LPT-processen.

Formulärtjänster

Enheten arbetar med att ta fram lösningar för att formulär (exvis skattningsskalor) ska kunna matas in digitalt så att data lagras och kan visualiseras grafiskt för valda patienter eller patientgrupper.

Forskning

ePlus är en internetbehandling av alkoholberoende som utförs av vår medarbetare Niels Eék i samarbete med Anne H Berman på KI. En större randomiserad kontrollerad studie med 170 deltagare rekryterade från hela landet är precis klar med behandlingarna. Nästa steg är att analysera data samt publicera de första artiklarna. En tidigare pilotstudie är gjord som visade på lovande resultat.

Community Reinforcement Approach Family Treatment (CRAFT) är en internetadministrerad metod för närstående till personer med alkoholproblem, som utförs av Niels Eék i samarbete med Anders Hammarberg på KI. En randomiserad kontrollerad studie med 100 deltagare håller på att bli klar, där datainsamling från första uppföljning förväntas vara klart till sommaren. Planen är att data ska analyseras efter semestertiderna och under hösten ska en första artikel författas.

Läs gärna mer om vår forskning på vår hemsida.