Karriär

Välkommen till en betydelsefull roll som projektledare på ePsykiatrienheten!

Som projektledare på ePsykiatrienheten har du en unik möjlighet att utveckla hur vuxenpsykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) arbetar. Genom att ta fram nya digitala stöd- och behandlingsprogram så arbetar vi tillsammans för en psykiatri i framkant. Som projektledare har du ansvar att driva olika projekt, samtidigt som du har stor frihet och enorma möjligheter till utveckling – både för dig själv, och för hela vuxenpsykiatrin!

Vi är en nystartad enhet, vilket ger dig som en av våra tidiga medarbetare stora möjligheter att forma vårt framtida arbete. Vi fick tillgång till våra fina lokaler på Järntorget med den finaste utsikt som Göteborg har att erbjuda så sent som hösten 2015. Trots att vi är en ny enhet, så har vi arbetat hårt och kommit långt med ett par större projekt som vi tar fram i samarbete med dels flera nationella organ såsom 1177 Vårdguiden och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), dels privata aktörer, dels olika universitet samt olika patient-, brukar- och anhörigorganisationer och olika mottagningar inom SU:s vuxenpsykiatri.

ePsykiatrienhetens uppdrag

ePsykiatrienheten är en unik FoU-inriktad verksamhet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vi arbetar med att ta fram och införa digitala stöd- och behandlingsprogram som komplement till ordinarie utbud. Dessa stöd och behandlingar ska sedan ske i anslutning till befintliga enheter. Stöd kan vara både behandlings- och organisationsinriktade.

Arbetsuppgifter

Vårt arbete fördelas på fyra processer: Idé, utveckling, implementering och utvärdering. Som medarbetare på ePsykiatrienheten arbetar du systematiskt utifrån ett LEAN-perspektiv med olika projekt hela vägen från idé till implementering, det vill säga “från ax till limpa”.

Idé: Detta innebär att vi i samarbete med de olika verksamheterna identifierar vilka problem- och utvecklingsområden som finns, och vilka de olika förändringsbehoven är. Sedan arbetar vi tätt ihop med att ta fram idéer på lösningar som svarar på de behov av utveckling som finns. I detta skede är din kompetens utifrån din profession mycket viktig.

En av våra uppgifter på ePsykiatrienheten är omvärldsbevakning. Vi ska hålla oss ajour med den tekniska utvecklingen inom e-hälsa, så att vi kan använda oss av redan utvecklade system för att lösa problem utifrån de behov som finns inom vår verksamhet.

Utveckling: Då vi har direkt kommunikation med verksamhetscheferna, så ger det oss unika möjligheter att få igenom våra projekt, bland annat genom att säkras nödvändiga resurser. Då vi är en del av SU så har vi även tillgång till hela universitetssjukhusets övriga resurser.

Implementering: Vid implementation så har du en nyckelroll i att den utförs på bästa sätt. Detta gäller både installation, användning, vidmakthållande och utvärdering. Ett sätt att lösa detta är genom att du under en tidsbegränsad period blir en del av den/de mottagning/ar där programmet ska implementeras, och arbetar tillsammans med personalen med implementeringen. Under dessa perioder kommer du att utnyttja din profession till fullo, samtidigt som du håller i den lokala implementeringsprocessen – givetvis alltid med fullt stöd från ePsykiatrienheten.

Utvärdering: Vi premierar dig som har intresse och/eller erfarenhet av forskning. Hos oss har du möjlighet att utvärdera de metoder som vi arbetar fram, till exempel inom ramen för specialist- eller doktorandutbildning men självklart även fristående från sådana studier. Då vi har ett stort område att implementera på, så innebär det också stora möjligheter. Dessutom hoppas vi på att vi kommer att vara förebilder för andra verksamheter som vill använda sig av de program som vi har tagit fram, vilket möjliggör spridning utanför sjukhusets gränser.

Kvalifikationer

Vi förutsätter att du har universitets-/högskoleutbildning inom ett vårdrelaterat yrke, såsom arbetsterapeut, läkare, psykolog eller sjuksköterska, och erfarenhet av att arbeta inom psykiatrin.

Erfarenheter inom e-hälsa och/eller IT samt forskningsbakgrund är meriterande, liksom att arbeta med projekt-, utvecklings-, och förbättringsarbete.

Du tycker om utmaningar och att driva utveckling samt ser sambandet mellan psykiatrisk vård och organisationens behov. Du har ett konsultativt förhållningssätt och är tydlig i ditt sätt att kommunicera och har en god förmåga att bygga och upprätthålla förtroendefulla relationer. Du bidrar aktivt till att utveckla arbetet i teamet, har förmåga att arbeta självständigt, är prestigelös och målinriktad.

Den person som vi söker är en trygg och ödmjuk individ med ett tydligt och strukturerat arbetssätt. Du har förmågan att snabbt sätta dig in i olika frågeställningar, är en mål- och resultatinriktad person med ett öppet och prestigelöst förhållningssätt som har lätt för att samarbeta med kollegor och klienter.

Intresserad av att arbeta med oss? Gå vidare till ansökan här.