Forskningsassistent

Forskningsassistent sökes till ePsykiatrienheten

ePsykiatrienheten söker dig psykologstudent som läser minst på termin 6, som önskar ett flexibelt extraarbete där du med handledning av en forskande psykolog utför bedömningar per telefon i det nationella forskningsprojektet ePlus.

Forskningsprojekt ePlus är en internetadministrerad behandling för personer med alkoholberoende. 170 deltagare har deltagit i studien, och ungefär hälften av dessa kommer att följas upp i en fördjupad telefonintervju. En intervju tar ungefär 40 minuter, där du utifrån valda delar av MINI och SCID kommer att bedöma olika psykiatriska tillstånd hos personen. Du följer upp deltagarna efter 12 månader, och förhoppningsvis kommer vi även kunna följa upp dem 24 månader efter avslutad behandling.

Du kommer att anställas på ePsykiatrienheten som forskningsassistent, och din timlön baseras på tidigare erfarenheter utifrån Västra Götalandsregionens riktlinjer. Vi kommer behöva begära utdrag från belastningsregistret. Du kan räkna med ungefär 10 arbetstimmar per månad, och du bokar själv in intervjun tillsammans med deltagaren, så att det passar både i din och deltagarens kalender.

Är du intresserad? Kontakta Niels Eék per mail, gärna med CV där du har med ett par referenser som vi kan kontakta, och ett kort brev om dig själv, eller ring på 0700822651 ifall du har några frågor.

Vad är ePsykiatrienheten?

ePsykiatrienheten är ett samarbetsprojekt som spänner över hela vuxenpsykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vårt uppdrag är att ta fram digitala stöd och behandlingar som kan användas inom den ordinarie verksamheten.

Medarbetarna på ePsykiatrienheten arbetar verksamhetsnära med att identifiera behov av, implementera samt utvärdera digitala lösningar på samtliga vuxenpsykiatriska verksamhetsområden inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Detta kan innebära att digitalisera nuvarande arbetssätt eller att, tillsammans med medarbetarna ute i verksamheterna, utveckla nya digitala lösningar som svarar upp mot patienternas och verksamheternas behov.