Forskning

Pågående forskningsprojekt

ePsykiatrienhetens Niels Eék bedriver i dagsläget två projekt inom ramen för sin forskarutbildning. Handledare är professor Claudia Fahlke på Göteborgs Universitet.

ePlus

ePlus är en internetbehandling av alkoholberoende. Deltagarna får tillgång till en 14 veckor lång behandling, bestående av text- och videobaserat behandlingsprogram med övningar och kontakt med en behandlare minst en gång i veckan via säkra meddelanden på behandlingens plattform. Behandlingen syftar till att lära ut tekniker och strategier som kan användas för att bättre kunna hantera sitt drickande.

Forskningsprojektet börjar lida mot sitt slut, vi har testat behandlingen vid alkoholberoende dels på en nationell population, och dels i ett mindre pilotprojekt på Nordhemskliniken, Beroendekliniken.

Läs mer här

iCRAFT

Community Reinforcement Approach Family Treatment (CRAFT) är en metod för närstående till personer med alkoholproblem, som enligt Socialstyrelsen bör erbjudas. Tyvärr är CRAFT inte tillgängligt inom svensk vård idag. Denna internetadministrerade version, iCRAFT, pågår i fem veckor med liknande upplägg som i ePlus. Den närstående erbjuds en metod att öka färdigheterna avseende kommunikativ förmåga, positiv förstärkning av icke-alkoholrelaterade beteenden, negativa konsekvenser av alkoholkonsumtionen, samt att ha ett samtal med den berörde kring att söka vård.