Välkommen

ePsykiatrienheten är en gemensam resurs för hela vuxenpsykiatrin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Vårt uppdrag är att ta fram digitala stöd och behandlingar som kan användas inom den ordinarie verksamheten.

Medarbetarna på ePsykiatrienheten arbetar verksamhetsnära med att identifiera behov av, implementera samt utvärdera digitala lösningar. Det kan innebära att digitalisera nuvarande arbetssätt eller att, tillsammans med medarbetarna ute i verksamheterna, utveckla nya digitala lösningar som svarar upp mot patienternas och verksamheternas behov.

Vill du veta mer – läs vår uppdragsbeskrivning